Tělovýchovná jednota Semily vznikla v roce 1981 sloučením dvou Tělovýchovných jednot KOLORY a SPARTAKU. V té době měla Tělovýchovná jednota 10 oddílů a 2 odbory. Po roce 1990 se postupně některé oddíly osamostatnily a vytvořily si právní subjektivitu. V současné době má Tělovýchovná jednota Semily, z.s. čtyři oddíly : kanoistika, lyžování, šachy volejbal a jeden odbor Sportu pro všechny. Oddíly provozují výkonností sport, jsou zapojeny do okresních, krajských a republikových soutěží a závodů. Pro veřejnost se organizují pravidelná cvičení rodičů a dětí, cvičení žen a volejbal.